Disclaimer

Logo

 

Inhoud 


Nastro Mode streeft ernaar om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, daarbij zijn druk- en zetfouten niet bindend.

Hyperlinks


Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Nastro Mode geen invloed heeft. Nastro Mode kan u daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Nastro Mode zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Nastro Mode zonder u toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Copyright


Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer


Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.